Σε πολυκατοικίες με ημιαυτόνομο σύστημα θέρμανσης η κατανάλωση καυσίμου αυξάνεται σημαντικά αν το κάθε διαμέρισμα ζητά θέρμανση κατά το δοκούν χωρίς κάποιο συντονισμό. Η επιπρόσθετη δαπάνη «της αυτονομίας» μπορεί να υπερβεί και το 25% του συνολικού κόστους θέρμανσης της πολυκατοικίας

Διαβαστε τι άρθρο

Με απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Εργονομίας, το Δεκέμβριο του 2010 συστήθηκε ειδική επιτροπή εργονόμων διεθνούς φήμης, η οποία ανέλαβε το έργο του συντονισμού των απόψεων, προκειμένου να καταγραφεί το παρόν και να προταθεί η κατεύθυνση για το μέλλον της επιστήμης της εργονομίας, καθώς και του επαγγέλματος. Η επιτροπή φέρουσα τον τίτλο “Future of Ergonomics Committee”, στελεχώθηκε από κορυφαίους επιστήμονες του χώρου συμπεριλαμβανομένων τριών τέως προέδρων της ένωσης, όπως (μεταξύ άλλων) ο W. Marras, o John Wilson, o Peter Buckle, ο Pierre Falzon, και υπό το συντονισμό του Jan Dul, ανέλαβε τη σύνταξη προσχέδιου, στο οποίο ζητήθηκε η τοποθέτηση επαγγελματιών και λοιπών επιστημόνων του χώρου.

Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του γνωστού ερευνητή William Marras για το state of the art στην έρευνα για τα μυοσκελετικά προβλήματα της μέσης. Στο άρθρο γίνεται μια αρκετά αυστηρή κριτική στα μοντέλα πρόβλεψης μυοσκελετικών παθήσεων που στηρίζονται κυρίως στην εμβιομηχανική και που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην εργονομία. Το άρθρο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και σημαντικό ακόμη και σε επιστημολογικό επίπεδο καθώς ενώνει με τρόπο εμπειρικά επιβεβαιώσιμο τις εμβιομηχανικές με τις βιοχημικές αλλά και ψυχοκοινωνικές παραμέτρους του ζητήματος.

Με επιτυχία διοργανώθηκε το 5ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής, στις 28-29/9/2012 στη Θεσσαλονίκη. Η ΕΕΕ συμμετεχείχε στο συνέδριο με τη διοργάνωση ειδικής εργονομικής συνεδρίας, όπου μέλη μας παρουσίασαν πρόσφατες εργασίες τους.