Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ελληνική Εταιρεία Εργονομίας σκοπό έχει την προαγωγή, διάδοση και εξάπλωση της επιστήμης της Εργονομίας, τη διεξαγωγή και εφαρμογή της Έρευνας σε συναφείς περιοχές και την εκπροσώπηση της χώρας μας σε διεθνείς οργανώσεις. 

Διοικητικό Συμβούλιο
Μέλη
Καταστατικό