Εργαλεία / Βοηθήματα Εργονομίας

 • NASA TLX Εργαλείο Εκτίμησης Νοητικής Καταπόνησης Open or Close

  Το TLX (Task Load Index) είναι ένα εργαλείο υποκειμενικής εκτίμησης της πνευματικής καταπόνησης εργαζομένων. Αναπτύχθηκε από τη NASA και διατίθεται δωρεάν σε δύο μορφές: έντυπη και ως λογισμικό. To NASA-TLX επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν υποκειμενικές εκτιμήσεις της καταπόνησης χειριστών σε διάφορα καθήκοντα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί μία πολυδιάστατη διαδικασία βαθμολόγησης μέσω της οποίας προκύπτει ένας δείκτης εκτίμησης της καταπόνησης.
  Link: http://humansystems.arc.nasa.gov/groups/TLX/

 • Υπολογιστής Μερικής Έκθεσης στο Θόρυβο του HSE Open or Close

  Ο υπολογιστής της μερικής έκθεσης σε θόρυβο έχει ανταπτυχθεί από το Βρετανικό Health & Safety Executive και έρχεται σε τρεις εκδόσεις, προκειμένου για ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία έκθεση.
  Για να δείτε ή / και να κατεβάσετε τα αντίστοιχα αρχεία, επισκευθείτε την αντίστοιχη σελίδα του HSE.

 • Βοήθημα για την εφαρμογή της RULA Open or Close

  Η τεχνική RULA (Rapid Upper Limp Assessment) εφαρμόζεται για την εκτίμηση του σωματικού φόρτου σε κάποια εργασία. Το παρακάτω βοήθημα παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον, όπου μέσα από μία σειρά διαδοχικών επιλογών ο χρήστης καταλήγει στην τελική εκτίμηση.

  Link: http://www.rula.co.uk

 • Εργαλείο εφαρμογής της OWAS Open or Close

  H OWAS είναι μία τεχνική υπολογισμού της σωματικής φόρτισης κατά τη διενέργεια εργασιακών καθηκόντων. Το WinOWAS είναι ένα εργαλεία που διευκολύνει την εφαρμογή της μεθόδου, μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον.

  Link: http://turva1.me.tut.fi/owas/

 • Υπολογισμός Φωτιστικού Περιβάλλοντος με το DIALux Open or Close

  ο DIALux είναι ένα προϊόν λογισμικού που επιτρέπει τον άμεσο υπολογισμό διαφορετικών φωτιστικών περιβάλλοντων. Μέσα από τη χρήση διαφόρων plugins ο χρήστης έχει τη δυoνατότητα προσομοίωσης πολλών και διαφορετικών επιλογών, σε γραφικό περιβάλλον.

  Link: http://www.dialux.com

 • Εργαλείο Άντλησης Ανθρωπομετρικών Δεδομένων από το TU Delft Open or Close

  To Dined είναι ένας τόπος που παρέχει μία σειρά εργαλείων γύρω από τη χρήση ανθρωπομετρικών δεδομένων στον εργονομικό σχεδιασμό. Πίσω από τα εργαλεία αυτά υπάρχουν και οι αντίστοιχες βάσεις δεδομένων, στις οποίες ο χρήστης του συστήματος μπορεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελε να αξιοποιήσει τα δεδομένα (π.χ. λαμβάνοντας υπόψη μία μόνο διάσταση τη φορα, δύο διαστάσεις ταυτόχρονα κτλ). Προς το παρόν, εξαιτίας της περιορισμένης έκτασης της έρευνας, ο ιστότοπος περιορίζεται στη χρήση μονοδιάστατων δεδομένων, πρόκειται όμως για μία προσπάθεια σε εξέλιξη.

  Link: http://dined.io.tudelft.nl/en